Examens

Binnen onze budoschool werken wij met verschillende gradaties. Deze zijn zichtbaar door de verschillende kleuren banden. Een beginnend judoka zal altijd starten met een witte band. De jeugd zal middels enkele slippen (kleine gekleurde gradaties) ‘groeien’ naar een volgende band. Bij senioren werken wij met hele banden.

Deze graduaties worden behaald bij de judoclub. Dit doen de judoka’s tijdens de clubexamens. Er zijn altijd twee examens tijdens het judoseizoen (één in december en één in juni). Tot en met de oranje band hebben de judoka’s tweemaal per jaar een examen. Daarna zal dit eenmaal per jaar zijn omdat bij deze examens de technieken op een hoger niveau uitgevoerd dienen te worden. De judoka’s laten tijdens een clubexamen zien welke technieken zij zich eigen hebben gemaakt.

Dan-examens

Na het behalen van je 1ste kyu (bruine dan) gaan we samen kijken naar de mogelijkheden voor het examen van de 1ste dan. Deze examens worden naemlijk in de judo-districten of op nationaal niveau afgelegd. De Judobond maakt onderscheid tussen examens voor de 1ste t/m 3e dan en de hogere dan examens. De examens voor de eerste drie dangraden worden afgenomen, zoals benoemd, in een van de zeven judo-districten op verschillende momenten door het hele jaar.

Sinds juni 2014 verloopt de aanmelding voor de examens via Mijn JBN. Heb je vragen? Vraag ze aan een van de leraren.

De JBN heeft een aantal voorwaarde voordat je een dan-examen kan uitvoeren. Het is een vereiste dat de kandidaat voorafgaand aan het examen minimaal 3 jaar lid is van de JBN. De kandidaten moeten in bezit zijn van een bondspaspoort, een geldig (digitaal) JBN-pas en een geldig bewijs van deelname (dan examen registratie/oranje kaart). Je moet als kandidaat namelijk deze documenten kunnen overhandigen aan de DGCJ (District Graden Commisie Judo).

Ben je benieuwd wat je zou moeten kunnen?

 

(Bron: JBN – vaardigheidseisen)