Aanmelding JBN

Judo is een sport voor iedereen. Voor jong en oud en zowel meisjes als jongens. Duizenden judoka's beoefenen in de recreatieve sfeer met veel enthousiasme de judosport. Onze budoschool is aangesloten bij de JBN. Dit is de (enige) landelijke judobond. Aangesloten bij het IOC-NSF is dit het overkoepelend orgaan van de budosporten waar judo het grootste onderdeel van is.

Het eerste jaar binnen onze budoschool zijn gericht op het 'kennismaken' met judo. Na het behalen van de eerste slippen melden wij automatisch aan bij de Nederlandse JudoBond (Dit is verplicht).

Adreswijzigingen worden door de clubleiding via sportlink automatisch doorgegeven aan de JBN.

Sinds januari 2010 kunnen jeugdleden een rugembleem bestellen met naam en weergave van de budoschool er op. Dit gaat voortaan via de ledenservice (clubnummer: D2SP64S). Het overschrijven van leden gaat via de ledenservice van de andere club/vereniging. Voor vragen kunt u altijd terecht bij de clubleiding: ledenadministratie@budoschoolgennep.nl

Website: www.jbn.nl
Website voor jeugdleden: www.digidojo.nl
JBN: AVG document