Historie van Budoschool Gennep

Het was 1 april 1967 toen voor het eerst judoles werd gegeven in Gennep. Vanaf 1967 gaf ik les in Cuijk en Boxmeer waar inmiddels enkele tientallen kinderen uit Gennep ook lid waren van die verenigingen. Omda ik een eigen dojo wilde en niet afhankelijk wilde zijn van telkens wisselende bestuursleden die ook telkens andere regels en normen hanteerden beslot ik mijn terrein te verleggen naar Gennep en te starten met de jeugd die al in Boxmeer op les was. Hiertoe ook aangemoedigd door dhr. Heijs uit Gennep die het eerste initiatief nam.

Op 1 april 1967 werd de eerste les gegeven in de aula van de toenmalige MAVO in Gennep-Zuid. Na een jaar had deze school de aula nodig om als klaslokaal in te richten en moesten we uitzien naar een andere locatie.
Die nieuwe locatie werd een houten lokaal met een golfplaten dak dat stond waar nu de prachtige locomotief staat. In dat gebouwtje groeide het aantal deelnemers gestaag maar de accomodatie was verre van ideaal. 's Winters was het niet warm te krijgen, de oliekachel blies de warmte regelrecht door de openingen van de goflplaten op het dak en als het gesneeuwd had moesten we eerst de sneeuw ruimen van de mat.
Inmiddels had zich ook een flinke groep senioren zich aangemeld bij de club en het judo in Gennep trok steeds meer belangstellenden uit aangrenzende gemeenten. In dit houten gebouw hebben we enkele jaren stevig getraind. Ook daar moesten we vertrekken vanwege het feit dat de eigenaar zelf het gebouw nodig had. Inmiddels werd de sporthal gebouwd en om ons te helpen werd door de gemeente voorgesteld de zgn. kruipruimte wat verder uit te diepen zodat we een deel daarvan konden inrichten als dojo. Dat voorstel heben we toen met beide handen aangegrepen.
Vanaf toen was het zaak de dojo zo aangenaam mogelijk in te richten. De mat die we toen hadden was slechts 6x6 meter. Jaarlijks werd er een stuk bij gekocht tot we de huidige mat hebben welke 200 m2 is.

Naast het judo werd inmiddels ook Jiu-Jitsu gegeven en sinds 1974 ook Aikido.
Ook Taekwondo wordt in onze dojo beoefend en op vrijdagavond Thai-boksen.

Bij de overstroming in 1993 liep onze dojo onder water. De schade was groot en veel, voor mij persoonlijk, waardevolle spullen gingen verloren. De hulp bij het redden en repareren van veel spullen was enor en vooral El Koppenberg heeft toen een niet te vergeten bijdrage geleverd. Ze nam alle beschadigde en nog te repareren spullen mee naar huis en bracht ze terug naar de dojo als ze weer toonbaar waren.

Inmiddels is er weer veel veranderd. Na de overstroming heeft er een verbouwing plaats gevonden waarin we ons idee konden verwerken. Dat heeft geleid tot een verbetereing in de kleedruimte, een open ruimte waar nu de balie staat en een kleine ruimte voor de lesgevers.

In 2002 heb ik de dojo overgedragen aan Gert-Jan en Nona Hendriks. Gert-Jan kwam als zes jarige bij mij op judoles. Hij was altijd een toegewijd leerling, behaalde zijn diploma leraar B en is 3e Dan judo. Hij toonde zich een goed lesgever en heeft vooral het jeugdjudo tot bloei gebracht.
Zelf geef ik nog met veel plezier Aikidolessen en hoop dat nog lang te kunnen doen. De budoschool is in Gennep een begrip geworden en niet meer weg te denken.

Door: Pierre Geraedts